Gassen

Giftige gassen

Giftige gassen, zoals NH3 en H2S, kunnen zorgen voor overlast en schade.

H2S is een giftig, brandbaar en sterk ruikend gas. Het wordt gevormd door anaërobe omzettingen in riolen en ontvangstputten. De huidige bestrijding van de hinderlijke geur stuit op veel zorg en onderhoud van vastbed- en bio-filters.

Bij de vorming van H2S komt er ook CH4 vrij. Dit broeikasgas gaat veelal ongehinderd naar de atmosfeer.

VPE biedt verschillende geavanceerde oplossingen voor de bestrijding van giftige gassen en dampen, bijvoorbeeld de OXICATOR (r).

Bij alle verbrandingsprocessen komen gassen vrij die uit milieuoverwegingen bestreden dienen te worden, waaronder CO, restant koolwaterstoffen, methaan (CH4), PAK’s. VPE biedt hiervoor verschillende oplossingen zoals naverbranding en katalytyische oxidatie of reactie met ozon.

Neem contact met ons op over uw specifieke vraag of probleem. Wij helpen u graag verder!

Neem contact op