Stank en geur

Stankoverlast, H2S en CH4

H2S is een giftig, brandbaar en sterk ruikend gas. Het wordt gevormd door anaërobe omzettingen in riolen en ontvangstputten. De huidige bestrijding van de hinderlijke geur stuit op veel zorg en onderhoud van vastbed- en bio-filters.

Bij de vorming van H2S komt er ook CH4 vrij. Dit broeikasgas gaat veelal ongehinderd naar de atmosfeer.

VPE’s OXICATOR (r) biedt hier een uitkomst. Deze oxideert zowel H2O als CH4 en maakt onderhoud, zorg en milieubelasting overbodig.

Minder brandbare gassen zijn ook oxideerbaar door de reactie met ozon waarbij de geur afgebroken wordt en er CO2 en waterdamp (H2O) ontstaat. Dit doen bijvoorbeeld de OXIDATOR (r) en de OZONATOR (r).

Neem contact met ons op over uw specifieke vraag of probleem. Wij helpen u graag verder!

Neem contact op