Katalyse hoge temperatuur

GEURVERWIJDERING BIJ RWZI’S EN POMPSTATIONS

H2S is een giftig, brandbaar en sterk ruikend gas.
Het wordt gevormd door anaërobe omzettingen in riolen en ontvangstputten. De huidige bestrijding van de hinderlijke geur stuit op veel zorg en onderhoud van vastbed- en bio-filters.

Bij de vorming van H2S komt er ook CH4 vrij.
Dit broeikasgas gaat veelal ongehinderd naar de atmosfeer.

De OXICATOR biedt hier een uitkomst. Bestaande uit een katalysator welke op zeer hoge temperatuur wordt gebracht, worden zowel H2S als ook CH4 geoxideerd tot CO2, H2O en SO2. De SO2 gassen worden in een natwasser gevangen en afgevoerd aan het riool.

Oxidator
Onderhoud, zorg en milieubelasting zijn overbodig geworden.

[Ton, welke foto of foto’s komen hier nog bij?]

Neem contact met ons op over uw specifieke vraag of probleem. Wij helpen u graag verder!

Neem contact op