Opvangen en scheiden van koolstof

foto aktiefkoolfilter - amalgatorBij het verwerken van kunststoffen en de productie van staal, verf en andere chemische processen komen vluchtige koolwaterstoffen vrij. De maximale emissiegrenzen die de overheid hieraan stelt komen steeds lager te liggen waardoor er meer efficiëntere reinigingstechnieken verlangd worden om aan deze eisen te voldoen. Vaak dienen meerdere reinigingsmethoden en verschillende stappen doorlopen te worden.

VPE biedt o.a. naverbranding, katalytische oxidatie en reactie met ozon voor het oplossen van deze problemen.

Neem contact met ons op over uw specifieke vraag of probleem. Wij helpen u graag verder!

Neem contact op